Stationsnytt

Stationsnytt

För stationsvärdar

Här kommer löpande information som ni kan ta del av. Detta gäller arbetsförhållanden, arbetsmiljö och rättigheter.

Om stationeringsort VHE

Skyddsombud informerarPosted by akhi Wed, April 24, 2019 12:51:51

Västerhaninge Stationeringsort, Viserande Stationsvärd

Klargörande angående lokalen i Västerhaninge.

Det har framförts frågor om hur Skyddsombuden kunnat godkänna lokalen i Västerhaninge innan turlistor är klara.

Skyddsorganisationen har samverkat med MTR löpande sen i slutet på november. Detta angående lokalens utformning för att uppfylla arbetsmiljö kraven. Enligt Arbetsmiljölagen kap 6 § 4 står det;

Skyddsombud ska delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation

Dessutom så har man Arbetsmiljöverkets AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning att ta hänsyn till.

Inför införandet av Vhe som placeringsort gjordes det en riskanalys där man undersökte och bedömde för- och nackdelar inför förändringen av placeringsort.

Förändring och ombyggnation av lokalen har diskuterats fram och tillbaka för att få till den så optimalt som möjligt och uppfylla minimikraven för detta.

Fredagen den 11 januari träffade vi MTR och gick gemensamt igenom samt justerade ursprungsplanen för ombyggnationen av lokalen.

Matutrymmet flyttades ihop med TV-rummet och det beslutades att ett omklädningsbås skall byggas i hörnet av det gamla matutrymmet. Det beslutades även att nya värdeskåp vid entrén nedanför trappan skall monteras och de gamla skall tas bort.

H2M fick bakläxa på brandstegens utformning som ska åtgärdas. På toaletten satt inte toalettstolen fast ordentligt och en del mindre brister hittades under besöket. Bristerna bestod bland annat av att datorn inte har kommit och skärm för Tåg i tid inte monterats.

Lokalen ska enbart att användas av MTRs egna personal, dvs. stationsvärdar, tågvärdar, förare och städpersonal.

Skyddsombuden samverkar med arbetsgivaren, och fackklubbarna sköter förhandlingen med arbetsgivaren. Som skyddsombud så har man möjlighet enligt arbetsmiljölagen kap 6 § 7 att stoppa arbete eller användning av lokal, verktyg eller anordning om det föreligger risk för allvarlig fara eller för arbetstagares liv eller hälsa.

Skyddsorganisationerna

Seko Pendelklubben

Seko Lok

ST Spårtrafik  • Comments(0)//station.mtrpendeln.se/#post3