Stationsnytt

Stationsnytt

För stationsvärdar

Här kommer löpande information som ni kan ta del av. Detta gäller arbetsförhållanden, arbetsmiljö och rättigheter.

Lathund arbetstidsregler

Skyddsombud informerarPosted by akhi Wed, April 24, 2019 13:03:05


  • Comments(0)//station.mtrpendeln.se/#post4

Om stationeringsort VHE

Skyddsombud informerarPosted by akhi Wed, April 24, 2019 12:51:51

Västerhaninge Stationeringsort, Viserande Stationsvärd

Klargörande angående lokalen i Västerhaninge.

Det har framförts frågor om hur Skyddsombuden kunnat godkänna lokalen i Västerhaninge innan turlistor är klara.

Skyddsorganisationen har samverkat med MTR löpande sen i slutet på november. Detta angående lokalens utformning för att uppfylla arbetsmiljö kraven. Enligt Arbetsmiljölagen kap 6 § 4 står det;

Skyddsombud ska delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation

Dessutom så har man Arbetsmiljöverkets AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning att ta hänsyn till.

Inför införandet av Vhe som placeringsort gjordes det en riskanalys där man undersökte och bedömde för- och nackdelar inför förändringen av placeringsort.

Förändring och ombyggnation av lokalen har diskuterats fram och tillbaka för att få till den så optimalt som möjligt och uppfylla minimikraven för detta.

Fredagen den 11 januari träffade vi MTR och gick gemensamt igenom samt justerade ursprungsplanen för ombyggnationen av lokalen.

Matutrymmet flyttades ihop med TV-rummet och det beslutades att ett omklädningsbås skall byggas i hörnet av det gamla matutrymmet. Det beslutades även att nya värdeskåp vid entrén nedanför trappan skall monteras och de gamla skall tas bort.

H2M fick bakläxa på brandstegens utformning som ska åtgärdas. På toaletten satt inte toalettstolen fast ordentligt och en del mindre brister hittades under besöket. Bristerna bestod bland annat av att datorn inte har kommit och skärm för Tåg i tid inte monterats.

Lokalen ska enbart att användas av MTRs egna personal, dvs. stationsvärdar, tågvärdar, förare och städpersonal.

Skyddsombuden samverkar med arbetsgivaren, och fackklubbarna sköter förhandlingen med arbetsgivaren. Som skyddsombud så har man möjlighet enligt arbetsmiljölagen kap 6 § 7 att stoppa arbete eller användning av lokal, verktyg eller anordning om det föreligger risk för allvarlig fara eller för arbetstagares liv eller hälsa.

Skyddsorganisationerna

Seko Pendelklubben

Seko Lok

ST Spårtrafik  • Comments(0)//station.mtrpendeln.se/#post3

Visering långa tåg

Skyddsombud informerarPosted by Anna Carlberg Fri, March 22, 2019 11:10:32
Arbetsgivaren har fattat beslut om att tågvärden på långa tåg, ska ut och visera de två närmaste vagnarna i sin enhet (A1-M1 eller A2-M4), medan den viserande stationsvärden viserar resterande fyra vagnar.

Det är ett beslut som har upprört väldigt många som jobbar ombord. Tågvärdens nya uppgift får dock inte påverka säkerheten i de uppgifter hen ska sköta från hytt. Det vill säga, säkerställa att hela tåget är vid plattform, säkerställa att dörrfriläggningen sker på rätt sida, t del av säkerhetsrelaterad information från lokförare, öppna & stänga säkert efter signalutbyte med viserande stationsvärdar och slutligen ge Avgång till förare.

Det kan komma att bli besvärligt i börjandå det är en stor omställning, men bara alla gör det de ska, med säkerheten som högsta prioritering, så kan skyddet och arbetsgivare sedan få en rättvisande bild av hur det fungerar.

Samtliga viserande stationsvärdar SKALL ha telefonnummer till tågvärden för att kunna kalla på hjälp ifall något sker under färd.

Två utvärderingsdatum är satta under de första månaderna.

  • Comments(0)//station.mtrpendeln.se/#post2

Vega

Skyddsombud informerarPosted by Anna Carlberg Fri, March 22, 2019 10:57:32
Den 1 april är premiärdagen för vår nyaste station Vega.

De som är fast bemannade där är:

Eftermiddag/kväll må-fr - Anna Carlberg (jag)

Natt - Khuram Masood

Natt - Siyer Baryalai


Morgonturen går som Rehabtur och ännu vet vi inte vem som har tillsatts.

Helgturerna dagtid lägger planeringen ut på deltidspersonal (20%)


Vega är en fin station med ett konstverk gjort som en blomma av glödlampor. Vi har lite problem med det då lokförarna blir bländade av den belysningen men lösning arbetas fram. Ärendet har LF-skyddet på Seko Lok & ST hand om nu.

  • Comments(0)//station.mtrpendeln.se/#post1

Arbetsskadeanmälan och allvarliga tillbud

Skyddsombud informerarPosted by Per Bengtsson Thu, April 26, 2018 10:45:31
Hej kollegor tänk på att göra en arbetsskadeanmälan vid olycksfall och hot och våld situation som ni blir utsatta för. Även allvarliga tillbud som kunnat förorsaka allvarlig personskada skall anmälas allt detta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring ta hand om er. Mvh Skyddsombud Per Bengtsson

  • Comments(0)//station.mtrpendeln.se/#post0